Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelem

A kartyatermibelepteto.hu portál Juhász Ferenc és Kun István (továbbiakban: Szerzők) tulajdona. A portál használata során megadott adatokat a portálon található szolgáltatások használata céljából kezeljük. Ön önkéntes, kötelezettségektől mentes felhasználó, ezáltal hozzájárul adatai kezeléséhez.

Az Ön által megadott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeljük, azokat az Ön előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személy részére nem tesszük hozzáférhetővé, Szerzők, mint adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Ön a honlapot ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A honlapot regisztráció nélkül látogathatja, és az ott elérhető szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. A honlap meghatározott részeihez való hozzáférés azonban ügyfeleink részére korlátozott.

Szerzők mint adatkezelő, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván az Ön adatait. Csak azokat az adatokat tartjuk nyilván, amelyek nyilvántartására Ön előzetesen kifejezett hozzájárulását adta, és csak olyan terjedelemben, amíg azok az Ön által igénybe vett szolgáltatás zavartalan nyújtásához elengedhetetlenül szükségesek (pl.: szerződés előkésztése). A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása nélkül - harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve, ha jogszabály ezt kötelezővé teszi. Az Ön által megadott adatok biztonságos tárolásáról, kezeléséről gondoskodunk és kívánságára tájékoztatjuk Önt a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.

Az Ön számítógépének internet címét (IP-cím) - az Ön személyazonosságához nem kapcsolható módon - rendszerünk naplózza, hogy ezen statisztikai adatok elemzése alapján a Szerzők megismerjék, hogy mely szolgáltatása iránt érdeklődnek. Amennyiben Ön ügyfeleinknek fenntartott, felhasználónévvel és jelszóval történő belépést követően veszi igénybe a honlap szolgáltatásait, úgy az Ön számítógépének IP-címét rendszerünk a felhasználónevéhez kötve naplózza.

Felelősség korlátozása

Szerzők a honlapon található tartalomért a felelősségét az alábbiak szerint korlátozza.

A Szerzők a kartyatermibelepteto.hu portál adattartalmának hitelessége és pontossága érdekében mindent tőle telhetőt elkövetnek és a lehető legnagyobb körültekintéssel járnak el. A Szerzők semmilyen felelősséget nem vállalnak a portál ingyenes tartalmának megbízhatóságáért, teljességéért, helyességéért, bárminemű felhasználásával összefüggésben esetegesen bekövetkező károkért.

A Szerzők által üzemeltetett kartyatermibelepteto.hu portál harmadik személyek által üzemeltetett oldalakra mutató linkeket is tartalmazhat, amelyek tartalmáért a Szerzők kizárják felelősségüket.

A Szerzők a kartyatermibelepteto.hu portál üzemeltetésével kapcsolatos tevékenysége során különös figyelmet fordít az alábbi jogszabályok maradéktalan betartására:

  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
  • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
  • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
United Kingdom gambling site click here