Szerzői jogok

Azzal, hogy belép a kartyatermibelepteto.hu portál valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha külön nyilatkozatot nem tesz annak vonatkozásában.

kartyatermibelepteto.hu portálon található tartalom Juhász Ferenc és Kun István (a továbbiakban: Szerzők) közös szellemi tulajdona.

A Szerzők fenntartanak minden, a honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A portálhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A Szerzők előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a portál egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A portál tartalmának egyes részeit –kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

kartyatermibelepteto.hu portál teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll, abból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Szerzők előzetes írásbeli engedélye nélkül a portál tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Szerzők követelhetik a jogsértés abbahagyását és káruk megtérítését.

A kartyatermibelepteto.hu portálon felhasznált információk és fotók szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

kartyatermibelepteto.hu pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

United Kingdom gambling site click here