Új vendég regisztrálása

Vendégek regisztrálása a rendszerben

Új vendéget felvenni a rendszerbe operátor jogkörrel lehetséges. A programban a Vendégek menüpontban az Új vendégalmenüpontra kattintva, a megjelenő űrlapon kell a szükséges adatokat megadni, majd a Mentés gombra kattintani. A megadandó adatok 3 fülre vannak szétválasztva (Általános adatokLakcím és Egyéb adatok). Az ECE-ben csillaggal (*) vannak jelölve a kötelezően kitöltendő mezők.

 
2. kép
Új vendég regisztrálása

Fénykép az alapadatok mentése után készíthető a vendégről.

A regisztrálni kívánó vendégnek több feltételnek kell megfelelnie:

  • 18. életévét még be nem töltött vendég nem regisztrálható, azaz 18. életévét betöltött személynek kell lennie.
  • Érvényes (nem lejárt) azonosító okmánnyal kell rendelkeznie, pl. személyi igazolvány.
  • Hozzá kell járulnia, hogy a beléptetést végző felhasználó fényképet készítsen róla a rendszerbe későbbi azonosítás céljából, melyet a programban tárolnak a vendég egyéb adataival együtt.

A jogszabályi megfelelőség miatt az ECE a szükséges esetekben figyelmeztet majd az adatok helyes megadására.

Az Átalános adatok részben a következő adatokat lehet rögzíteni:

Tagsági kártya száma *
Az új vendég tagsági kártyájának számát a rendszer javasolja. Ha ettől eltérő kártyaszámot kíván megadni, akkor ennek „foglaltságát” a beviteli mező melletti Ellenőrzés gombra kattintva lehet ellenőrizni.

Kártya érvényességi ideje *
A rendszer kitölti, alapértéke: a regisztrálás dátuma plusz két év. Módosítható, de ha a regisztráció dátumától kisebbet ad a felhasználó, a rendszer hibát jelez és nem engedi menteni a vendég adatait, amíg nem javítja helyes értékre a felhasználó az adatot. Beviteli maszkja: év négy karakteren, kötőjel, hónap két karakteren, kötőjel, nap két karakteren, pl: 2011-12-16. A felhasználónak a kötőjeleket nem kell megadnia.

Regisztrálás időpontja *
A rendszer tölti ki, nem módosítható.

Előnév
Listából választható. Ha olyan előneve van a regisztrálandó vendégnek, ami nincs a listában, akkor a vendégregisztrációt megszakítva a Beállítások, Előnév menüpontra kattintva a jobb oldali Műveletek részben az Új menüpontra rögzíthető új előnév. Ezt követően, ide visszatérve már a listából választható lesz az új előnév.

Vezetéknév *
Beviteli mező, alapértelmezetten üres, a felhasználó tölti ki.

Keresztnév *
Autocomplette-es lista, alapértelmezetten üres. Tartalmazza az összes Magyarországon hivatalosan bejegyzett keresztnevet. Gépelés közben a rendszer a beírt karaktersorozat-mintát keresi a nevekben és gépelés közben automatikusan szűkíti a listát. Természetesen nem csak  listaérték választható, ez csak a kitöltést hivatott segíteni.

Születési név * 
Beviteli mező, alapértelmezetten üres, a <-Létrehozás gombra kattintva a Vezetéknév és Keresztnév értékét „összerakva” kitölti a mezőt. A gomb csak a kitöltést hivatott segíteni, természetesen tetszőlegesen kitölthető.

Neme *
Listából választható, alapértelmezett értéke: Férfi

Születési hely *
Autocomplette-es lista, alapértelmezetten üres. Tartalmazza az összes, Magyarországon található települések listáját. Gépelés közben a rendszer a beírt karaktersorozat-mintát keresi a nevekben és gépelés közben automatikusan szűkíti a listát. Természetesen nem csak  listaérték választható, ez csak a kitöltést hivatott segíteni.

Születési idő *
Maszkolt beviteli mező, alapértelmezetten üres. Ha a megadott időpont szerint a vendég a 18. éltévét nem töltötte be, a rendszer hibát jelez és nem engedi menteni a vendég adatait. Beviteli maszkja: év négy karakteren, kötőjel, hónap két karakteren, kötőjel, nap két karakteren, pl: 2011-12-16. A felhasználónak a kötőjeleket nem kell megadnia.

Anyja neve *
Beviteli mező, alapértelmezetten üres, a felhasználó tölti ki.

Állampolgárság *
Listából választható ki az állampolgárságát adó ország. Alapértelmezett értéke: Magyarország
A lista tartalmazza a világ összes országát (a telepítés időpontjának megfelelő állapot). Csak listaérték választható.

Vendégtípus *
Listából választható, alapértelmezett értéke: Nem besorolt
Vendégtípust csak adminisztrátor jogkörrel lehet felvenni.

Azonosító okmány típusa *
Listából választható, alapértelmezett értéke: Személyi igazolvány
Ha olyan azonosító okmánya van a regisztrálandó vendégnek, ami nincs a listában, de törvény által elfogadható, akkor a vendégregisztrációt megszakítva a Beállítások, Dokumentumtípus menüpontra kattintva a jobb oldali Műveletekrészben az Új menüpontra rögzíthető új dokumentumtípus. Ezt követően, ide visszatérve már a listából választható lesz az új dokumentumtípus.

Okmány azonosítószáma *
Beviteli mező, alapértelmezetten üres, a felhasználó tölti ki.

Okmány érvényességi ideje *
Maszkolt beviteli mező, alapértelmezetten üres. Ha a megadott idő a mai naptól kisebb, a rendszer hibát jelez és nem engedi menteni a vendég adatait. Beviteli maszkja: év négy karakteren, kötőjel, hónap két karakteren, kötőjel, nap két karakteren, pl: 2011-12-16. A felhasználónak a kötőjeleket nem kell megadnia.

Megjegyzés *
Beviteli mező, alapértelmezett értéke új vendég felvétele esetén: Új vendég regisztrálása.

Lakcím részben a következő adatokat lehet rögzíteni:
Állandó lakcím részben:

Irányítószám *
Beviteli mező, alapértelmezetten üres, a felhasználó tölti ki . A vendég állandó lakcímének irányítószámát kell megadni. Magyar település irányítószámnak megadása esetén a >Település gombra kattintva a rendszer kitölti a következő,Település mezőt.

Település *
Autocomplette-es lista, alapértelmezetten üres. Tartalmazza az összes, Magyarországon található települések listáját. Gépelés közben a rendszer a beírt karaktersorozat-mintát keresi a nevekben és gépelés közben automatikusan szűkíti a listát. Természetesen nem csak  listaérték választható, ez csak a kitöltést hivatott segíteni. Magyar település megadása esetén a >Település gombra kattintva a rendszer kitölti az előző, Irányítószám mezőt.

Közterület neve
Beviteli mező, alapértelmezetten üres, a felhasználó tölti ki.

Közterület típusa
Listából választható, alapértelmezett értéke nincs (illetve helyesen az az értéke, hogy: Válasszon…). A Magyarországon rendszeresített közterülettípusokat tartalmazza a lista. Elöl a leggyakrabban használt típusok találhatók (út, utca, tér, köz, körút), utána névsor szerint a többi típus. Ha olyan közterülettípusa van a regisztrálandó vendégnek, ami nincs a listában, de törvény által elfogadható, akkor a vendégregisztrációt megszakítva a Beállítások, Közterülettípus menüpontra kattintva a jobb oldali Műveletek részben az Új menüpontra rögzíthető új közterülettípus.

Házszám
Beviteli mező, alapértelmezetten üres, a felhasználó tölti ki.

Emelet
Beviteli mező, alapértelmezetten üres, a felhasználó tölti ki.

Ajtó
Beviteli mező, alapértelmezetten üres, a felhasználó tölti ki.

Lakcím egyéb adat
Beviteli mező, alapértelmezetten üres, a felhasználó tölti ki. Például lehet olyan lakcíme valakinek, ami egy helyrajziszámon van csak bejegyezve, ezt ide lehet megadni. Pl: HRSZ020.

Ideiglenes lakcím részben:
Ha valamelyik vendégről a kártyaterem két címet is tárolni kíván, akkor ebben a részben van lehetősége a felhasználónak ezt megtennie. A mezők, listák jellemzői ugyanazok, mint az állandó lakcím részben, csak itt nincs kötelezően megadandó adat.

Irányítószám2 
Település2 
Közterület neve2
Közterület típusa2
Házszám2
Emelet2
Ajtó2
Lakcím egyéb adat2

Egyéb adatok részben:

E-mail
Beviteli mező, alapértelmezetten üres, a felhasználó tölti ki.

Telefon
Beviteli mező, alapértelmezetten üres, a felhasználó tölti ki.

Tiltott
Jelölőnégyzet, alapértelmezett értéke: nincs bejelölve. Ha nincs bejelölve, akkor nincs kitiltva a rendszerből a vendég. Ez a mező arra használható, ha valamelyik vendéggel problémája volt az operátornak és jelezni kívánja ezt a többi felhasználó felé. Ha valamelyik vendégnél be van jelölve ez a jelölőnégyzet, akkor nem lehet beléptetni, mert bár megjelenik a beléptethető vendégek listájában, de nem léptethető be, amíg nem módosítja az operátor ezt a jelölőnégyzetet.

Inaktiválás
Jelölőnégyzet, alapértelmezett értéke: nincs bejelölve. Ha nincs bejelölve, akkor nincs teljesen kitiltva a rendszerből a vendég. Ez a mező arra használható, ha valamelyik vendég eltávozott a kártyateremből végleg (pl.: jelzi, hogy külföldre távozik végleg, kártyáját leadja a kártyateremben, tagságát megszünteti), és már nem lesz a tagja a kártyateremnek. Ha valamelyik vendégnél be van jelölve ez a jelölőnégyzet, akkor nem lehet beléptetni, mert nem jelenik meg a beléptethető vendégek listájában.

Az adatok megadása után a Mentés gombra kattintva történik az új vendég regisztrálása.

United Kingdom gambling site click here